Aybike Ak

Lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2019 yılında bitirmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 2022 ylında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2019-2020 yılları arasında Multibem Yeşil Köşk Anaokulu’nda çalışmıştır. Daha sonra 2020 yılında Şehbal Gençlik Gelişim Merkezi Psikolojik Danışman olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda Fecr-i Cihan Derneği’nde Ayşenur Moral süpervizörlüğünde Psikoterapist olarak çalışmaktadır.

Sertifikalar

Travma ve Bağımlılık Eğitimi, Dünya ÇAKOP

EMDR Eğitimi, Emdria Türkiye – Roy Kiessling

ACT Eğitimi, Bağlamsal Bilimler

Dinamik Psikoterapide Kuram, Klinik ve Teknik, Hakan Kızıltan

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Volkan Koç

Gençleri ve Gençlik Dönemini Anlama Sanatı, Ömer Miraç Yaman

Çocuk ve Yetişkin Testleri Uygulama Eğitimi, Sabahattin Zaim Üniversitesi

Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi 2. Düzey, Psikoloji İstanbul – Byron Norton

Deneyimsel Oyun Terapisi Eğitimi 1. Düzey, Psikoloji İstanbul – Nilüfer Devecigil

Uyguladığı Terapi Ekolleri

Bilişsel Davranışçı Terapi, Kısa süreli Çözüm Odaklı Terapi, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çalışma ve İlgi Alanı

Cinsel Kimlik Karmaşası, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Bağımlılık, Kaygı Bozuklukları, Depresyon, İlişki Sorunları, Özgül Fobiler