Aynur Adiloğlu

Lisansını Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünü tamamladı. Lisans sürecinde alanı ile ilgili çeşitli atölyelere, seminerlere katıldı. Klinik ve danışmanlık merkezlerinde stajlar gördü, gönüllü yardım faaliyetlerinde bulundu. Öğrencilik sürecinde okulunun Np Feneryolu Tıp Merkezi’nde Hocalarının yanında 2 sene boyunca aktif olarak düzenli bir şekilde Stajyer Psikolog olarak birçok danışanı gözlemle fırsatı buldu.Lisans sürecinden sonra çeşitli Terapi ve Test eğitimleri aldı. Çeşitli süpervizyonlardan geçti ve halen daha süpervizyondan geçmektedir. Şu an İstanbul’da yetişkin ve genç danışanlarla Mecidiyeköy ve Üsküdar ofislerinde yüz yüze ve online seçeneği ile çalışmaktadır. (Meriç Psikoloji) Bunun yanı sıra gönüllü faaliyetlere devam etmekte ve Klinik ve Adli Psikoloji Derneği bünyesinde de Eğitim Koordinatörlüğü biriminde görev almaktadır.

Sertifikalar

ACT (Acceptance and Commintment, Kabul ve Kararlılık Terapisi) Eğitimi- Esra Oras (Psikomader – A’N Psikoloji) 2022

Klinik ve Adli Psikoloji Derneği‘’Resim Analizi ve Resim Testleri Uygulayıcı Eğitimi’ -Dr. Nazire Ayşenur YILMAZ 2022

Klinik ve Adli Psikoloji Derneği Psikodinamik kökenli Bütüncül (Çocuk – Ergen – Yetişkin) Süpervizyonu 2022

Klinik ve Adli Psikoloji Derneği Dr. Ayşenur YILMAZ ;Klinik Görüşme ve Anemnez, MMPI (Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri) eğitimi 2022

Esra ORAS ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) Süpervizyonunu 2022

Dr. Volkan DEMİR ve Dr. N. Ayşenur YILMAZ ‘’Bütüncül Uygulayıcı Sanat Terapisi Eğitimi’’ 2023

Uyguladığı Terapi Ekolleri

Kabul ve Kararlılık Terapisi, Bütüncül Sanat Terapisi

Çalışma ve İlgi Alanları

Çocuk-Ergen, Yetişkin Terapisi