Berna Mutlu

Lisans eğitimini 2016-2019 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde Marmara Üniversitesinden üstten ders alarak üstün başarı ile 3 yılda tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğtimini “Ders Çalışmayı Azaltan Ebeveyn Tepkilerinin Yordayıcısı Olarak Anne Baba Tutumları Ve Öznel İyi Oluş” konusunda projesini tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Lisans hayatı boyunca çocuk,ergen ve yetişkin psikolojisi üzerine çeşitli eğitim ve seminerler almıştır. Çeşitli okullarda kıymetli hocalar ile çalışma fırsatı bulmuş tecrübelerinden istifade etmiş ve çeşitli kolej, özel ve devlet kurumlarında üstün yetenekli ve çocuklar ve ergen danışanlarla staj yapmıştır. Halihazırda da kendini geliştirmek adına eğitimlere, seminerlere, atölyelere katılmaktadır. Şu anda çeşitli kurumlarda hanımlara öğrencilere online platformda seminerler vermekte ve özel bir kurumun ergen psikolojik danışmanlığına devam edip, yetişkin danışanlarıyla ise online terapi ile görüşmelerini sağlamaktadır.

Sertifikalar

Kabul ve kararlılık terapisi- Uzm Psk Esra Oras

Pozitif psikoterapi- YTÜ- Prof. Dr Ali Eryılmaz

Filial terapi- Balat psikoloji

Narsist Kişilerde Şema Terapi- Çevrimiçi Psikoloji

Duygu Odaklı Terapiye Bakış- Sarı Psikoloji

Oyun terapisi eğitimi- Uzman Psk.Büşra Tonyalı

Objektif ve Projektif Psikolojik Testler Uygulayıcı Eğitimi – Uzm. Psk. Burcu Büge (Agte, Aile çiz, Benton Görsel Bellek Testi, Burdon Dikkat Testi, Trankfurten Dikkat Testi , Frostik Gelişimsel Algı Testi, Gesell Gelişim Testi, Kent Testi, Çocuklarda Korku Düzeyi Testi, Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, Porteus Labirent Testi, Sdöt testi)

Objektif ve Projektif Psikolojik Testler Eğitimi – Doç.Dr.Tuncay Ayas

Aile Terapisinde Virginia Satir Modeli Atölye Çalışması- Yıldız Teknik Üniversitesi

Uyguladığı Terapi Ekolleri

Pozitif Psikoterapi, kabul ve kararlılık terapisi

Psikolojik Danışman Büşra Ağır, 1998 yılı, Aksaray doğumludur. 2021 yılında Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında danışmanlık merkezlerinde ve okullarda staj yapmış olup özel gereksinimli bireylere yönelik projelerde yer aldı. Maya Vakfı bünyesinde travmatize olmuş çocuklara yönelik kurulan psikososyal destek ekibinde yer almıştır.

Mezun olduktan sonra okul ve danışmanlık merkezlerinde psikolojik danışman olarak çalıştı.

Çalışmalarında Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Filial Terapi, Dışavurumcu Terapiler, Kum Tepsisi Terapisi, Kukla Terapisi, Sanat Terapisi, Travmatize Olmuş ve Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarla Oyun Terapisi (Travma Odaklı Oyun Terapisi), Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yöntemlerini kullanmaktadır.

Çocuklara yönelik çeşitli zeka ve gelişim testlerini uygulamaktadır.

BDT eğitim ve süpervizyonlarını Vahdet Görmez ve ekibinden almıştır. Oyun terapileri ve diğer eğitimlerini Reyhana Seedat’tan almıştır.

2-18 arası bireyler ile çalışmakta olup ebeveyn danışmanlığı da yapmaktadır.