Mindblown: a blog about philosophy.

 • Erişilebilir Söyleşiler: “Bağımlılık”

  Erişilebilir Söyleşilerimizde bu ay psikologlarımızdan Sibel Karahan, Hanne Güleç ve Başak Tosun ile bağımlılık konusunu konuştuk. Bağımlılık nedir? Bağımlılığa götüren nedenler? hakkında konuştuğumuz söyleşimizde hem madde bağımlılığı hem eşbağımlılığı hem de psikodinamik perspektifte bağımlığı ele almaya çalıştık.

 • Erişilebilir Söyleşileri: “Suçluluk”

  Erişilebilir Söyleşileri: “Suçluluk”

  Erişilebilir Söyleşilerimizde bu ay psikologlarımızdan Sümeyye Semerci ve Hanne Güleç ile suçluluk konusunu konuştuk. Suçluluk duygusunun gelişme nedenleri, hayatımıza olan etkileri hakkında kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdik.

 • Erişilebilir Söyleşileri: “Yas”

  Erişilebilir Söyleşileri: “Yas”

  Erişilebilir Söyleşilerimizde bu ay psikologlarımızdan Zeynep Betül topçu, Yasemin Özlem Nur Candan ve Rana Üstündağ ile yas konusunu konuştuk. Yas nedir, yasın evreleri ve yasın insan hayatına etkileri hakkında kapsamlı bir konuşma gerçekleştirdik.

 • İçimizde Kapanmayan Boşluklara: Neye İhtiyacım Var?

  İçimizde Kapanmayan Boşluklara: Neye İhtiyacım Var?

  Hangi ihtiyaçlarımızın farkındayız bu hayatta? İyi bir yemek, güzel bir kıyafet, yetecek kadar para, sevilecek insanlar…. Peki ya duygusal ihtiyaçlar?Anlaşılma ihtiyacı; takdir edilmek, görülmek,  değerli hissetmek mesela.İhtiyaç deyince çoğu zaman aklımıza bile gelmeyen, ya da diğer ihtiyaçlara bakınca bize bir lüks gibi gözüken bu ihtiyaçlar aslında bir o kadar içten, içimizden. Elle tutulur bir tarafı…

 • Büşra Yurtalan

  Büşra Yurtalan

  2016 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olmuştur. Lisans süresi boyunca özel danışmanlık merkezi ve devlet kurumlarında gönüllü mesleki staj yapmıştır. Uludağ Üniversitesi Pedagojik Formasyon, Samsun Üniversitesi Aile Danışmanlığı, An Psikoloji bünyesinde Bütüncül Psikoterapi ve Bütüncül Travma eğitimi, Bağlamsal Bilimler Derneğinden Kabul ve Kararlılık Terapisi eğitimlerini almıştır. Çeşitli kurumlar bünyesinde depremi yaşayan…

 • Hanne Güleç

  Hanne Güleç

  Psikoloji lisans eğitimini 2013-2017 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yine aynı üniversitenin 2019-2021 yılları arasında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamış ve ardından An Psikoloji ekibi tarafından verilen “Bütüncül Psikoterapi” eğitimini (2 yıl süren ve 342 saatlik bütün terapi ekollerini içeren teori, formülasyon ve süpervizyon süreçlerini içeren terapi eğitimi) 2021 yılında eş zamanlı…

 • Meryem Zeynep Uğurlu

  Meryem Zeynep Uğurlu

  Lisans eğitimini 2020 yılında Marmara Üniversitesi Psikoloji alanında tamamlamıştır. 2022 yılında, Bergamo Üniversitesi (İtalya) Bireyler, Aileler ve Organizasyonlar için Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır. 2020’de başladığı A’n Psikoloji aracılığıyla yürütülen 342 saatlik Bütüncül Psikoterapi teorik eğitim ve 6 aylık süpervizyonu 2022’de tamamlamıştır. 2021’de Bağlamsal Bilimler Derneği’nden Kabul ve Kararlılık Terapisi (ACT) teorik eğitim ve…

 • An’da Kalmanın Dayanılmaz Hafifliği

  An’da Kalmanın Dayanılmaz Hafifliği

  Her gün bir sürü şey yapıyoruz; istemli veya istemsiz… Nefes almak gibi basit bir eylemden tutun; bir problem çözmek gibi karmaşık bir eyleme kadar…Tüm bu faaliyetler esnasında, hayatımızda birçok şeyi ezbere yapmayı öğrenmiş olduğumuzu fark ediyoruz. Evet, fark etmek! Bu söz öbeği, aslında modern hayatın koşuşturmacasında gözden kaçırdığımız önemli bir eylem… En son ne zaman…

 • Zeynep Betül Topçu

  Zeynep Betül Topçu

  Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuş; Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Kuntay Arcan’ dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve yine aynı ekolde süpervizyon almıştır. Psikoterapi uygulamalarını ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüne bağlı olarak yürütmektedir. Bilinçli farkındalık ve sanat terapisi uygulamalarını; ayrıca…

 • Sibel Karahan

  Sibel Karahan

  Lisans eğitimini Psikoloji alanında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapmıştır. Lisansı sırasında stajlarını özel ve devlet okullarının psikolojik danışmanlık kadrosunda, Bakırköy ruh ve sinir hastanesi yatılı polikliniğinde, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi, Bakırköy Adalet Sarayı ve birçok kuruluşta yapmıştır. Yüksek lisansını ise Yakındoğu üniversitesi Klinik psikoloji alanında Yüksek Lisans programından “Alkol Kullanım Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerde Görülen…

 • Sümeyye Semerci

  Sümeyye Semerci

  İstanbul üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden 2019 yılında yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur. Mezuniyetinden sonra çalışmalarında çocuk ve aile alanına yoğunlaşarak çeşitli kurumlarda psikolojik danışman olarak görev yapmaya başlamıştır. Bu süre zarfında Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimlerini tamamlamış, eğitiminin ardından 72 saatlik grup ve bireysel süpervizyonlara dahil olmuştur. Yetişkin…

 • Rana Üstündağ

  Rana Üstündağ

  Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünü onur derecesi ile bitirdi. Lisans süreci boyunca rehabilitasyon merkezleri, anaokulu ve NP İstanbul Beyin Hastanesi’nde staj sürecini tamamladı. Klinik Psk. Esra Oras’dan Kabul Kararlılık Terapisi, Klinik Psk. Mehmet Teber’den Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Gedik Üniversitesi’nden Objektif Testler eğitimini, Türk Psikologlar Derneğinden Sporda Psikolojik Performans Danışmanlığı eğitimlerini aldı. Aldığı eğitimler doğrultusunda…

 • Özge Çiçek

  Özge Çiçek

  İstanbul Medipol üniversitesi psikoloji bölümünü yüksek onur derecesiyle bitirdi. Mezuniyetin ardından bir sene özel çocuklarla çalıştı. Ardından Doç. Dr. Itır Tarı Cömert’ten Bilişsel Davranışçı Terapi, TURBAD’ dan Kabul ve Kararlılık Terapisi ve Bahattin Göktan’dan İlişkisel Psikoterapi/Psikanalitik Psikoterapi eğitimlerini alarak yetişkinlerle çalışmaya başladı. Prof. Hürol Fışıloğlu’nda Aile ve Evlilik Terapisi (I. ve II. Düzey) eğitimlerini aldıktan…

 • Berna Mutlu

  Berna Mutlu

  Lisans eğitimini 2016-2019 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünde Marmara Üniversitesinden üstten ders alarak üstün başarı ile 3 yılda tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yüksek lisans eğtimini “Ders Çalışmayı Azaltan Ebeveyn Tepkilerinin Yordayıcısı Olarak Anne Baba Tutumları Ve Öznel İyi Oluş” konusunda projesini tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Lisans…

 • Nisa Nur Demir

  Nisa Nur Demir

  Lisans eğitimini 2020 yılında Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2022 yılında İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde başladığı Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını başarıyla tamamlayarak Klinik Psikolog unvanını almaya hak kazanmıştır. Lisans süresinde okul ve danışmanlık merkezlerinde stajını yapmıştır. Çocuk ve Ergen Psikoterapistliği, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Bilişsel Davranış Temelli Oyun Terapisi, Aile Danışmanlığı, Pedagojik Formasyon, Çocuk…

 • Başak Tosun

  Başak Tosun

  Lisans eğitimini 2021 yılında İstanbul Kent Üniversitesi Psikoloji bölümünde yüksek onur derecesiyle tamamladı. Ardından An Psikoloji ve online olarak Rehber Klinik kurumlarında stajyer psikolog olarak görev aldı. Uzm. Klinik Psikolog Esra Oras’tan ACT (Kabul ve Kararlılık) Temel Uygulayıcı Eğitimi’ni aldıktan sonra; yine kendisinden ACT yönelimli süpervizyon alarak, online ve yüz yüze olarak danışan görmeye başladı.…

 • Tuğçenur Avcı

  Tuğçenur Avcı

  2019 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Psikoloji programından mezun olmuştur. 2021 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Bölümünü diş hekimlerinin Covid-19 korkusu üzerine yazdığı teziyle tamamlayarak uzman unvanını almıştır. İstanbul Tıp Fakültesi’nde gönüllü stajını tamamlamıştır. Lisans süreci boyunca gönüllü olarak dezavantajlı gruptaki çocuklarla çalışmıştır. Yüksek lisans sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü üzerine eğitimler almış,…

 • Sıdıka Akköse

  Sıdıka Akköse

  Psikoloji eğitimini 2017 yılında Doğuş Üniversitesi’nde İngilizce olarak tam burslu tamamlamıştır. Ardından sinirbilimle ilgilenmiş, yine aynı yıl Medipol Üniversitesi’nden Sinirbilim bölümünde yüksek lisans için tam burslu kabul almıştır. Tez döneminde terapiye olan ilgisi yoğunlaşınca yüksek lisansı bırakmış ve tüm ilgi ve emeğini terapi alanındaki uğraşlara vermiştir. Aldığı eğitimler ve süpervizyonlar doğrultusunda şu anda yetişkinlerle bütüncül…

 • Yasemin Özlem Nur Candan

  Yasemin Özlem Nur Candan

  Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisansı yaptı. Tezinde hamilelik dönemindeki kadınların kendilik algıları, psikolojik esneklikleri, gebelik deneyimleri üzerine çalıştı. Lisans ve yüksek lisans sürecinde çeşitli kurumlarda staj yaptı, araştırma projelerinde gönüllü olarak çalıştı. Yüksek lisans kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapi ile danışan görerek süpervizyon aldı. TÜRBAD’ın…

 • Ayşenur Özmen

  Ayşenur Özmen

  Lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi psikoloji bölümünden bölüm birincisi olarak bitirmiştir.Şehzadebaşı Tıp Merkezi’nde depresyon,kaygı bozukluğu,bipolar tanısı almış hastaları gözlemleyerek staj yapmış ve Nokta Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nde bir sene boyunca klinik stajını tamamlamıştır.Bölümü bitirdikten sonra Avrasya Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde çalışmaya başlamıştır.Burada otizm,özel öğrenme güçlüğü ve zihinsel yetersizlik tanısı almış çocuklarla çalışmakta ve aynı zamanda tanı…

 • Emine Zehra Gülnihal

  Emine Zehra Gülnihal

  İstanbul Aydın Üniversitesi Psikoloji bölümü’ nü 2012 senesinde başarıyla tamamlayarak Psikolog ünvanı almıştır. Yüksek Lisans eğitimini ise 2017 senesinde Üsküdar üniversitesi Klinik (tezli) Yüksek lisans programında “Evlilik Kavramı Üzerinden, Anksiyete ve Depresyonun İlişki Doyum Açısından İncelenmesi” adlı tez çalışması ile tamamlamıştır. Gülnihal, mesleki alanda lisans ve yüksek lisans eğitiminin yanı sıra çeşitli terapi eğitimi ve…

 • Semanur Kurucak

  Semanur Kurucak

  Lisans eğitimini Maltepe Psikoloji bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Klinik Psikoloji programında tamamladı. Tezini “Evli bireylerde ruhsal travmanın evlilik uyumu ve evlilik doyumu” konusu üzerine yazdı. Alanda çeşitli kurumlarda stajlarını yaptı. Bir dönem bireysel eğitim danışmanlığı yaptı. Sonrasında bir süre özel bir kurumda proje koordinatörlüğü yaptı. Aynı zamanda çeşitli…

 • Sümeyra Yılmaz

  Sümeyra Yılmaz

  2005 yılında ODTÜ (Ortadoğu Teknik Üniversitesi) Psikoloji bölümü lisans eğitimini bitirmiştir. 2005-2007 yılları arası Ankara’da özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde psikolog olarak çalışmıştır. 2007-2012 yılları arasında Katar’da ve 2012-2015 yılları arasında Kudüs’te ikamet etmiştir. Bu sürede o ülkelerde yaşayan Türklere danışmanlık hizmeti vermiştir. Ayrıca online danışan görmüştür. (Yetişkin) 2015-2022 arasında Ankara’da özel bir ofiste çocuk,…

 • Nalan Ulaş

  Nalan Ulaş

  2017 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde Lisans eğitimini, 2020 yılında İstanbul Kent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans eğitimimi tamamladı. 2 yıl süren (342 saat) çoğu terapi ekolünü içeren Bütüncül Psikoterapi eğitimini, Emdr eğitimini ve süpervizyon süreçlerini tamamlamıştır. Ayrıca FEPTO onaylı Psikodrama eğitimine devam etmektedir. Çocuk-Evebeyn-Ergen ve Yetişkinlerle başladığı mesleki kariyerine yetişkinlere yönelik bireysel psikoterapi hizmeti vererek devam…

 • Şeyma Nur Kanca

  Şeyma Nur Kanca

  Lisans eğitimini 2020 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Palet Anaokulları ve Haydarpaşa Numune Psikiyatri Servisi’nde lisans stajlarını yapmıştır. Daha sonrasında çeşitli özel psikolojik danışmanlık merkezlerinde Asistan Psikolog olarak çalışmıştır. Elin Elimde Psikososyal Destek Projesi, Afet Psikososyal Destek Platformu(APDEP), Travma ve Yas Birimi TÜRBAD (Bağlamsal Bilimler Derneği) ve KAÇUV kurum ve derneklerde gönüllü olarak…

 • Nurudilara Mavi Ünal

  Nurudilara Mavi Ünal

  Pamukkale Üniversitesi Psikolojik danışmanlık ve Rehberlik bölümünden mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. Lisans sürecinde çeşitli okullarda, rehabilitasyon merkezlerinde ve yaz kamplarında staj yapmıştır. Mezun olduktan sonra pek çok eğitime katılmıştır ve kariyerine, terapi çalışmalarına ağırlık vererek devam etmektedir. Hizmetlerini, çocuk, ergen ve yetişkinlerle online ve yüz yüze (Isparta/Yalvaç- Lema Psikoloji) olarak yürütmektedir. Yetişkinlerle ve ergenlerle,…

 • Aybike Ak

  Aybike Ak

  Lisans eğitimini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 2019 yılında bitirmiştir. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde 2022 ylında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamıştır. 2019-2020 yılları arasında Multibem Yeşil Köşk Anaokulu’nda çalışmıştır. Daha sonra 2020 yılında Şehbal Gençlik Gelişim Merkezi Psikolojik Danışman olarak çalışmaya başlamıştır. Şu anda Fecr-i Cihan Derneği’nde Ayşenur Moral süpervizörlüğünde Psikoterapist…

 • Pınar İbrahimoğulları

  Pınar İbrahimoğulları

  Lisans eğitimini 2020 yılında Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümünü onur derecesiyle bitirmiştir. Lisans eğitimi sırasında 2019 Güz döneminde Glyndwr University, Wrexham, Galler’de Erasmus Programını tamamlamıştır. 2019’da Vitos Psikiyatri ve Psikoterapi Kliniği, Limburg, Almanya’da klinik stajı yapmıştır.2022 yılında arasında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına başlamıştır. 2022’de başladığı A’n Psikoloji aracılığıyla yürütülen…

 • Zeynep Aliye Vatansever

  Zeynep Aliye Vatansever

  Lisans eğitimini 2019 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. 2018 yılından itibaren mezuniyetine kadar İstanbul Şehir Üniversitesi Bilişsel Psikoloji Laboratuvarında araştırma asistanı olarak görev aldı. Lisans stajını İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi kliniğinde tamamladı. 2021 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını ergenlerde siber zorbalığı incelediği tezi…

 • Ahsen Karakaş

  Ahsen Karakaş

  Lisans eğitimini 2020 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji (İngilizce destekli) alanında yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 5. Psikiyatri Servisinde vizit ve çeşitli uygulamalarda görev almıştır. Şu anda Klinik Psikoloji tezli yüksek lisans programında tez aşamasındadır. San Fransisco’da alanında saygın kongrelerden biri olan Association Contextual Behavior Congress’te “Retrospective time percetion: Influence…

 • Elif Oğuz Temurcan

  Elif Oğuz Temurcan

  2015 yılında Fatih Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bitirmiştir. Lisans döneminde Bağcılar Devlet hastanesinde klinik stajını tamamlamıştır. Mezun olduktan sonra Gülnida Anaokulu ve Nergis Anaokulunda psikolog olarak çalışmıştır.2021 yılında Biruni Üniversitesinden Aile Danışmanlığı eğitimi almış olup, A’N Psikolojinin Psikoterapi Okulu kapsamında Bütüncül Psikoterapi (342 Saat) teorik ve süpervizyon eğitimini tamamlamıştır. İstanbul, Üsküdar’da bulunan Nehar Psikoloji Danışmanlık Merkezi’nin…

 • Aynur Adiloğlu

  Aynur Adiloğlu

  Lisansını Üsküdar Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünü tamamladı. Lisans sürecinde alanı ile ilgili çeşitli atölyelere, seminerlere katıldı. Klinik ve danışmanlık merkezlerinde stajlar gördü, gönüllü yardım faaliyetlerinde bulundu. Öğrencilik sürecinde okulunun Np Feneryolu Tıp Merkezi’nde Hocalarının yanında 2 sene boyunca aktif olarak düzenli bir şekilde Stajyer Psikolog olarak birçok danışanı gözlemle fırsatı buldu.Lisans sürecinden sonra çeşitli Terapi…

 • Büşra Ağır

  Büşra Ağır

  İstanbul Medeniyet Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimi esnasında özel gereksinimli bireyler ile ilgili projelerde görev almış olup okul ve kliniklerde de staj yapmıştır. Mezuniyetten sonra Çocuk ve Ergenlerde Bdt, Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Cinsel İstismara Uğramış Çocuklarla Oyun Terapisi (Travma Odaklı Oyun Terapisi), Çocuk Değerlendirme Testleri ve çocuk psikolojine dair eğitimlerini…

 • Beyza Karaca Acuner

  Beyza Karaca Acuner

  Marmara Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olarak lisans eğitimini tamamlamıştır. Şu anda, İstanbul Topkapı Üniversitesi’nde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. Mesleki kariyerine terapist olarak devam eden Acuner çalışmalarını yetişkin ve çocuklarla sürdürmektedir. Yetişkinlerle, Bağlamsal Bilimler ve Psikoterapiler Derneği’nden aldığı Kabul ve Kararlılık (ACT) ekolü perspektifinde yürütürken eğitimin süpervizyon sürecini de tamamlamıştır. Çocuklarla, APT onaylı…

 • Şeyma Albayrak

  Şeyma Albayrak

  2016 yılında Erciyes Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünü bitirdi. Sonrasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Aile Danışmanlığı eğitimini alarak ayrıca ‘Aile danışmanı’ ünvanını aldı. Okuduğu üniversite sürecinde ve sonrasında psikolojik danışmanlık alanında çeşitli eğitimler aldı. Lisans eğitimi sürecinde ve sonrasında ortaokul ve lise düzeyinde çeşitli kurumlarda ‘Psikolojik Danışman’ olarak görev yaptı. Şu an hala özel kurumlara…

 • Senay Balta

  Senay Balta

  Lisans eğitimini İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamlamıştır. Lisans sürecinde çeşitli klinik ve RAM bünyesinde stajlar yapmıştır. Lisans eğitimi devam ederken aldığım Deneyimsel Oyun Terapisi eğitimi kapsamında mezuniyetimin hemen ardından süpervizyonlar eşliğinde çocuklarla çalışmaya başladı. 2022 yılının başında aldığım Kabul ve Kararlılık Terapisi ile yetişkin danışanlarla birlikte de çalışmaya başladı. Hali hazırda çocuklarla yüz yüze…

 • Duygu Koyuncu Aydil

  Duygu Koyuncu Aydil

  Lisans eğitimimi Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede “Diyalektik Davranış Terapisi Grup Beceri Eğitimlerinin Öfke Kontrol Problemi Olan Ergenlerde Kullanımı” başlıklı tezi ile bitirdi.Lisans eğitimi sırasında özel öğretim kursunda çalıştı ve sınava hazırlanan öğrencilere rehberlik etti. Lisans dönemi boyunca ve mezuniyeti sonrasında birçok gönüllü…

 • Zeynep Eren

  Zeynep Eren

  Psikoloji lisans eğitimini 2016 yılında, Klinik Psikoloji Yüksek lisans eğitimini ise 2019 yılında tamamlamıştır. 7 yıldır ağırlıklı olarak çocuk ve ergen danışanlarla çalışmaktadır. Çocuklarla; APT onaylı eğitmen Reyhana Seedat’tan aldığı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Travma Odaklı Oyun Terapisi, Sanat Terapisi, Kukla Terapisi, Narrative Terapi, Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarla oyun terapisi ve APT onaylı…

 • Zeynep Sena Cengiz

  Zeynep Sena Cengiz

  Lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Psikoloji&Sosyoloji alanında yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitiminin ardından 2022 yılında aynı üniversitede Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır. Pedagojik Formasyon, Aile Danışmanlığı, Oyun ve Masal Terapisi, Bütüncül Psikoterapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi, EMDR 1.Düzey ve EMDR 2.Düzey eğitimlerini almıştır. EFTA-TIC (Avrupa Aile Terapisi Derneği Eğitim Birimi) tarafından onaylı 500 saatlik…

 • Ergen Ebeveynlerinin Kendi Bacaklarına Sıkması Üzerine

  Ergen Ebeveynlerinin Kendi Bacaklarına Sıkması Üzerine

  Gençliğe adım atmış çocuğu olan ailelerin ortak kurduğu cümleler var; muhtemelen sohbetleri esnasında birbirlerine de ‘’Al bizden de o kadar’’ diyorlar. ‘’Dinlemiyor beni, tembel, asi, aklı havada…’’ hakarete varan kelimeler de eşlik ediyor bunlara. Anne ve babalar görüşlerini bir poşete koyup; kimliğini inşaa etmeye çalışan gencin kucağına atmak istiyorlar. Bu şekliyle kalbine de işlemesini… Genç…

 • Kadınlarda Güvenirlik ve Uyumlanma

  Kadınlarda Güvenirlik ve Uyumlanma

  Kadınların ilk istediği şey güvenirliktir. Güvenilir olduğunuzu, söylediğiniz kişi olarak ve yapacağınızı söylediğiniz şeyleri yaparak güvenilir olabilirsiniz. Kadınlar duygusal olarak bağlı ve güvende hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Bu da uyumlanma ile gerçekleşir. Bir kadın sizinle bağ kurmak istediğinde ve sizde onunla bağ kurmak istediğinizde ona uyumlanın. Nedir bu uyumlanma? Kulak Ver: İhtiyacı varken bütün ilginizi ona…

 • Evlilikte “Dinlemenin” Önemi

  Evlilikte “Dinlemenin” Önemi

  Toplumumuzdaki temel yapı taşını oluşturan ailenin temeli, bir kadın bir erkek olmak üzere iki yetişkin bireyin uzun vadede doyum sağladığı bir ilişki ve iletişim içerisinde olması ile sağlanmaktadır. İletişim, kişilerin birbirini anlamasına ve farkında olmasına yönelik olan her türlü davranıştır. Yaşadığımız çağda iletişim, özellikle yüzyüze iletişim gittikçe azalmaktadır. Evlilik hayatına baktığımızda internet bağımlılığı gibi iletişime…

 • Erişilebilir Terapi’nin Hikayesi Nedir?

  Erişilebilir Terapi’nin Hikayesi Nedir?

  Terapistliğimin henüz ilk yıllarıyken içimden geçirdiğim bir niyeti arkadaşlarımla paylaştığımda hiç bu kadar ileri gidebileceğimizi hayal etmemiştim. Küçük bir su damlası olan niyetimin şimdi koca bir deryaya dönüşmesi beni hem heyecanlandırıyor hem de üzerimdeki sorumluluğu arttırdığını hissediyorum. Aslında ilk amacı, terapinin bir lüks veya sadece eğitimli insanların ilgi gösterdiği bir şey olmadığını ve herkesin isterse…

Kitap tavsiyeleriniz var mı?