Duygu Koyuncu Aydil

Lisans eğitimimi Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamladı. Yüksek lisansını aynı üniversitede “Diyalektik Davranış Terapisi Grup Beceri Eğitimlerinin Öfke Kontrol Problemi Olan Ergenlerde Kullanımı” başlıklı tezi ile bitirdi.Lisans eğitimi sırasında özel öğretim kursunda çalıştı ve sınava hazırlanan öğrencilere rehberlik etti. Lisans dönemi boyunca ve mezuniyeti sonrasında birçok gönüllü faaliyete katıldı. Ağırlıklı olarak yetişkinlerle ve ergenlerle bireysel terapi seansları yürütmektedir.Dinamik temelli bütüncül bakış açısıyla çalışmaktadır. İstanbul’da ve Konya’da yüz yüze seanslar yapıp, aynı zamanda online seanslarla yürütmektedir.

Sertifikalar

Dinamik-Bütüncül Psikoterapi Eğitimi (360 Saat) – Dinamik Terapi

Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi (340 Saat) – CİSED

Diyalektik Davranış Terapisi Beceri Eğitimi(36 Saat) – Diyalektik Terapi/Dr. Elif Çelebi

Kabul ve Karalılık Terapisi Eğitimi (42 Saat) – An Psikoloji/ Esra Oras

Aile Danışmanlığı – Necmettin Erbakan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

Entegratif Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (20 Saat) – CİSED

Kriz ve Yas Danışmanlığı Yöntem ve Teknikler – Nevin Dölek

Depresyon Tedavisinde Yöntem ve Teknikler – İzmir Psikoloji Enstitüsü

Psikoterapide Bilinçli Farkındalığın Kullanımı – Zümra Atalay

Uyguladığı Terapi Ekolleri

Bütüncül Psikoterapi, Diyalektik Davranışçı Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi

Çalışma ve İlgi Alanları

Yetişkin Terapisi