Erişilebilir Psikoloji”, ruh sağlığı alanında uzman psikologlar ve psikolojik destek ihtiyacı hisseden kişileri buluşturan bir online danışmanlık platformudur. Ruh sağlığı hizmetinin herkes için “erişilebilir” olmasını amaç edinmiş Erişilebilir Psikoloji’de; stres, depresyon, kaygı, travma, ilişki ve kişilik problemleri alanlarında hizmet verilmektedir.

Çalışma ekibimizdeki tüm psikologlar, bilimsel araştırmalarla etkililiği kanıtlanmış psikoterapi ekolleri ile çalışmaktadır. Aynı zamanda tüm psikologlar, ilgili ekollerin teorik eğitimlerini tamamlamış ve süpervizyon hassasiyetleri olan ruh sağlığı çalışanlarıdır. Erişilebilir Psikoloji ’nin çalışma ekibinde Bilişsel Davranışçı Terapi, Dinamik Terapi, Bütüncül Terapi, Şema Terapi, EMDR, Çift Terapisi, Kabul ve Kararlık Terapisi (ACT), Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Deneyimsel Oyun Terapisi ve diğer terapi türlerinde hizmet verilmektedir.

Gizlilik ilkesine %100 hassasiyet gösteren online danışmanlık hizmetimizin danışanlara yönelik psikoterapi çerçevesinin esaslarını paylaştığı onam formunu internet sitemizden erişilebilmektedir. Çerçevedeki tüm maddeler danışan ve terapistin haklarını korumak için oluşturulmuş ve terapi sürecinin etkililiğini etkileyen önemli hususlardır.

Psikolojik sağlığınızı önemsiyoruz ve sizin için buradayız.

Erişilebilir Psikoloji