Hanne Güleç

Psikoloji lisans eğitimini 2013-2017 yılları arasında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Yine aynı üniversitenin 2019-2021 yılları arasında Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını tamamlamış ve ardından An Psikoloji ekibi tarafından verilen “Bütüncül Psikoterapi” eğitimini (2 yıl süren ve 342 saatlik bütün terapi ekollerini içeren teori, formülasyon ve süpervizyon süreçlerini içeren terapi eğitimi) 2021 yılında eş zamanlı olarak tamamlamıştır. Okul psikoloğu olarak başladığı mesleki kariyerine terapi çalışmalarına ağırlık vererek devam etmektedir. Psikoterapi alanında daha çok bireysel yetişkin danışanlarla birlikte çalışmaktadır.

2022 yılında ruh sağlığı hizmetinin daha erişebilir bir hizmet sunması için alandaki uzman meslektaşlarıyla birlikte kuruculuğunu üstlendiği Erişilebilir Psikoloji Hizmetini danışanların hizmetine açmıştır. Ayrıca bireysel çalışmalarına İstanbul’daki çeşitli ofislerde yüz yüze ve online şekilde devam etmektedir.

Sertifikalar
Bütüncül Psikoterapi (342 saat) – A’n Psikoloji
Travmaya Bütüncül Yaklaşım – A’n Psikoloji, Sinem Arıtemiz
A’n Psikoloji, Ruhunu Dinlendir seminerleri – A’n Psikoloji, Melek Arslanbenzer
İzüsem, WİSCR-R, Yusuf Bilge, 2017
Tin Psikoloji, Çocuk Testleri, 2018

Uyguladığı Terapi Ekolleri
Bütüncül Psikoterapi, Psikodinamik Yaklaşımlar, Bilişsel Davranışçı Terapi, Travmaya Bütüncül Yaklaşım

Çalışma ve İlgi Alanları
Kişilik Problemleri, Travma, İlişki Problemleri, Kaygı Bozuklukları ve Fobiler, Depresyon ve Duygu durum Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Duygu Düzenleme Problemleri