Kullanıcı Sözleşmesi

ERİŞİLEBİLİR TERAPİ HİZMETİ
Danışanlar için Psikoterapi Kullanıcı Sözleşmesi

BÖLÜM 1

Terapiye Başlangıç Süreci
Danışanlar şahsen (ergenler ve çocuklar haricinde) başvuruda bulunurlar.

Randevu Koşulları ve Görüşme Saatlerinin Belirlenmesi
Belirli bir gün ve saat her hafta aynı döngüyü takip edecek biçimde belirlenir. Danışan randevu saati değişikliğine dair yeniden düzenleme istemediği müddetçe, her hafta randevu otomatik olarak tekrar alınmış kabul edilir. Danışan randevu gün ve saati ile ilgili değişiklik istediğinde bunu en geç 1 gün önceden bildirmeli ve terapistin boş gün ve saatlerine uygun yeni bir düzenleme üzerinde anlaşmalıdır.

BÖLÜM 2

Görüşme Süresi ve Ücretlendirme

Erişilebilir terapi hizmetinde görüşme ücreti yurt dışı danışanlar hariç Türk Lirası üzerinden belirlenir

Görüşme süresini terapist belirler ve sabitler. 50 dakika normal süredir. Görüşme ücreti yılın belli bir zamanında danışanın ücreti üzerinden arttırılır.

Görüşme Ortamı
Erişilebilir terapi hizmetinde terapiler online yürütülecektir. Eğer terapist veya danışan seansları yüz yüze olarak yürütmek isterlerse buna aralarında konuşup karar verebilirler.  Danışan online görüşme vakti geldiğinde çağrılmayı- davet edilmeyi beklemeden online bağlanabilir. Online terapi için gerekli olan koşulları sağlamak danışanın sorumluluğudur. Online seans ortamında kullanılacak bilgisayar veya telefonun ses ve görüntü kalitesi ve internet hızı ile ilgili problemler olmaması adına danışan öncesinde bu koşulları kontrol ettiğinden emin olmalıdır.


BÖLÜM 3

Randevu Geç Kalma, İptal, Erteleme
Seans için belirlenen gün ve saat, danışan, için sabitlenmiş olup, bugün ve saatlerde başka kişiye randevu verilmez. Bu bağlamda, danışanın tedavisi devam ettiği sürece söz konusu seans danışan için kapatılmış olup, seansa gelinse de gelinmese de ücreti tahakkuk ettirilir. Geç gelinen seanslardan tam seans ücreti talep edilir. Terapistten kaynaklanan gecikmeler ya da habersiz iptaller ya da seansın yapılmaması durumunda, seans bedeli ya da geç kalınan dakika karşılığındaki bedel danışanın bir sonraki seansının ödemesinden düşülür.

Danışandan kaynaklanan iptaller söz konusu olduğunda, terapist seanstan en az 24 saat öncesinde bilgilendirilir. Terapistten kaynaklanan iptaller söz konusu olduğunda, danışan seanstan en az 24 saat öncesinde bilgilendirilir. Resmi tatil ve bayramlara rast gelen seanslar aksi bildirilmediği sürece otomatik olarak iptal edilmiş sayılır. Terapistin ya da danışanın haber vermesi, sorması beklenilmez.

Terapistin katılacağı eğitim ve kongrelere denk gelen terapi seansları, danışana önceden bilgilendirilmek suretiyle ertelenir. Acil durumlar dışında (bu durum terapist ve danışan arasında netleştirilmesi gerekir) 24 saat içinde yapılacak iptallerde seans ücreti talep edilir.

Tatiller
Terapistin yıl içerisinde tatil kullanacağı dönemlerde, seanslar bu süre boyunca ertelenecektir ve danışan, terapist tarafından bu tarihler hakkında mutlaka bilgilendirilecektir. Aynı şekilde danışan da bu bildirimlerde bulunmak durumundadır.

BÖLÜM 4

Ek Randevular ve Düzenlenmesi
Danışanın gelememiş olduğu seanslar için ya da ihtiyaç duyduğunda yapmak isteyebileceği ek randevular için, terapistin zaman planlanması açısından 1 gün önceden bu istediğin bildirilmesi gerekmektedir.

BÖLÜM 5

Kayıt Alınması ve Gizlilik
Erişilebilir terapi hizmetinden seans alan danışanların terapistinin çalışma şekline göre izinleri dahilinde video ya da ses kaydı alınır. Kayıtlar, danışanın terapisti ve süpervizyon (uzman hoca) dışında 3. Şahıslara gizli ve koruma güvencesi altında kapalıdır. Terapi sonunda, tüm yazılı ve görsel kayıtlar, hastanın dosyasında arşivlenir. Danışana ve 3. kişilere verilmez.

BÖLÜM 6

Terapistle İlişkiler
Terapist tedavi süresince danışanın kendisi dışında ailesinden, yakınlarından ya da arkadaşlarından kişilerle danışanın bilgisi ve izni olmadan görüşmez. Bu kişilerden gelen görüşme taleplerini karşılamaz. Bu taleplerin oluşmaması için danışanların yakınlarına terapistin irtibat bilgilerini vermemesi önerilir.

Terapist ile seans saatleri dışında acil durumlar haricinde ilişki kurulmaz (randevusuz görüşme/telefonla görüşme/ mesaj gibi eylemler kendini gösterdiğinde bunlar terapi süreci çerçevesinde anlamlandırılmaya çalışılır). Terapist hediye kabul etmez (hediye verme gibi eylemler kendini gösterdiğinde bunlar terapi süreci çerçevesinde anlamlandırılmaya çalışılır). Terapist sosyal ortamlarda ve sosyal ilişkiler içinde danışanla birlikte yer almaz. Hatta dış ortamlarda rastlanıldığında danışanın gizlilik kuralı çerçevesinde güvenliği uyarınca selamlaşma ve konuşma ortamından uzak kalmak terapistin eğilimi olacaktır.

BÖLÜM 7

Tedavi Sürecini Engelleyen, Sona Erdiren Koşullar
Danışan tedavi/ terapi sürecinin başlamasıyla birlikte kendine, başkasına ve terapistine yönelik can ve mal, hasar ve kaybına neden olacak davranışları sergilemeyeceğine dair kuralları kabul eder. Herhangi bir şekilde bu kuralın ihlali halinde, terapistin terapiyi devam ettirmeyeceğini/kurumsal bir tedavi için yataklı kurumlara yönlendirme yapacağını, ancak buradaki tedavi sonucunda terapiye onay verecek şekilde danışanı taburcu ettiğinde yeniden terapiye başlayacağını kabul eder.

Üst üste habersiz gelinmeyen 4 seans sonunda danışan için belirlenmiş olan seans gün ve saati otomatik olarak düşer. Eğer danışan terapisine devam etmek istiyorsa, yeni bir seans günü ve saati belirlemek ve psikoterapi çerçevesini yenilemek üzere terapistinden bir randevu talep eder.