Sibel Karahan

Lisans eğitimini Psikoloji alanında, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapmıştır. Lisansı sırasında stajlarını özel ve devlet okullarının psikolojik danışmanlık kadrosunda, Bakırköy ruh ve sinir hastanesi yatılı polikliniğinde, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Hastanesi, Bakırköy Adalet Sarayı ve birçok kuruluşta yapmıştır. Yüksek lisansını ise Yakındoğu üniversitesi Klinik psikoloji alanında Yüksek Lisans programından “Alkol Kullanım Bozukluğu Tanısı Almış Bireylerde Görülen Sosyal ve Aile İçi Dışlanma Düzeyleri, Duygu Dışavurumu ve Tedavi Motivasyona Etkileri” konulu tezini yazarak başarılı olmuştur.
Bu süreçte Erenköy ruh ve sinir hastanesinde ve Moodist hastanesinde bağımlı ve yakınları ile psikolojik destek verip gerekli testleri yapmıştır.
6 ay boyunca rehabilitasyon merkezinde öğrenci ve aile yakınlarıyla görüşme ve seanslar yapmıştır. Sonrasında Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık merkezinde madde ve alkol bağımlısı bireylere ve ailelerine psikolojik destek destek vermiştir. Son 4 yılda ise İstanbul Ataşehir Belediyesi’nde çocuk, ergen ve yetişkinlere psikolojik destek vermiştir.
Son olarak bütün bilgi ve birikimini ortaya koymak ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilere katkı sağlamak için Erişebilir Psikolojide bireysel psikolojik destek vermeye başlamıştır.

Sertifikalar
Şema Terapi Temel Eğitimi –Şema Terapi derneği, Alp Karaosmanoğlu
Gençlerle Güvenli İlişkiler Üzerine Çalışma Kapasite Güçlendirme Atölyesi- Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Şema Mod Yaşantısal Teknikler – Şema Terapi Derneği, Prof.Dr. Ayşe Esra Ersayan
Sınav Kaygısı Uygulayıcı Eğitimi- İstanbul Arel Üniversitesi, Prof.Dr. Cem Gökçen
Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi Yaklaşımı – Apamer Aktüel Psikolojik Araştırma Merkezi, Dr. Nevin Dölek
EMDR 1. Düzey Temel Eğitimi – Davranış Bilimleri Derneği

Uyguladığı Terapi Ekolleri
Şema terapi, Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR), Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Programı

Çalışma ve İlgi Alanları
Kişilik Problemleri, Sınav kaygısı, Travma, Fobiler, Depresyon ve Duygu durum Bozuklukları, Alkol ve Madde Bağımlılıkları