Sıdıka Akköse

Psikoloji eğitimini 2017 yılında Doğuş Üniversitesi’nde İngilizce olarak tam burslu tamamlamıştır. Ardından sinirbilimle ilgilenmiş, yine aynı yıl Medipol Üniversitesi’nden Sinirbilim bölümünde yüksek lisans için tam burslu kabul almıştır. Tez döneminde terapiye olan ilgisi yoğunlaşınca yüksek lisansı bırakmış ve tüm ilgi ve emeğini terapi alanındaki uğraşlara vermiştir. Aldığı eğitimler ve süpervizyonlar doğrultusunda şu anda yetişkinlerle bütüncül terapi perspektifinde çalışmaktadır. Psikodinamik yaklaşımı ağırlıklı olarak kullanmaktadır. Hem online hem de yüz yüze Konya’da danışan görmektedir.

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi – A’N Psikoloji (288 saat teorik eğitim, 96 saat süpervizyon)

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi- Bağlamsal Bilimler Enstitüsü (40 saat, 2022)

Psikanalitik – Varoluşçu Çalışma Grubu – Handan Süreyya Aysun Arıca (12 saat, 2023)

EMDR 1. Düzey Eğitimi (2023)

Bütüncül Travma Eğitimi (64 saat, 2023)

Psikoterapide Fenomenolojik Tutum ve Fenomenolojik Rüya Benliği Modeli Eğitimi – Prof. Dr. Hayrettin Kara (2020)

Fenomenolojik Rüya Benliği Süpervizyonu (Mayıs-Eylül, 2022)

MMPI Minneseton Çok Yönlü Kişilik Envanteri (2021)

Nöropsikolojik Testler Bataryası (2018-2019)

Uyguladığı Terapi Ekolleri

Bütüncül Psikoterapi, Psikodinamik Yaklaşımlar, Kabul ve Kararlılık Terapisi