Tuğçenur Avcı

2019 yılında İstanbul Şehir Üniversitesi İngilizce Psikoloji programından mezun olmuştur. 2021 yılında İstanbul Okan Üniversitesi Tezli Klinik Psikoloji Bölümünü diş hekimlerinin Covid-19 korkusu üzerine yazdığı teziyle tamamlayarak uzman unvanını almıştır. İstanbul Tıp Fakültesi’nde gönüllü stajını tamamlamıştır. Lisans süreci boyunca gönüllü olarak dezavantajlı gruptaki çocuklarla çalışmıştır. Yüksek lisans sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi ekolü üzerine eğitimler almış, daha sonra Kabul ve Kararlılık Terapisi ile EMDR ekollerini de pratiğinde uygulamaya başlamıştır. Temel Drama ve Mindfulness eğitimlerini de tamamlamıştır. Bezmialem Vakıf Üniversitesi’nde üniversite öğrencilerine belirli bir süre terapi hizmeti vermiştir. 2020 yılından bu yana bireysel ve grup süpervizyonları eşliğinde danışan görmekte eğitim süreçlerine devam etmektedir.

Sertifikalar

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi- Bağlamsal Bilimler Enstitüsü

EMDR Avrupa Akredite 1. Ve 2. Düzey Eğitimi- Enstitü Ay

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi-Bilişsel Davranışçı Terapiler Derneği

Uyguladığı Terapi Ekolleri

Kabul Kararlılık Terapisi, EMDR 1.- 2. Düzey, Bilişsel Davranışçı Terapi

Çalışma Alanları

Ergen ve Yetişkin Terapisi