Yasemin Özlem Nur Candan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji yüksek lisansı yaptı. Tezinde hamilelik dönemindeki kadınların kendilik algıları, psikolojik esneklikleri, gebelik deneyimleri üzerine çalıştı. Lisans ve yüksek lisans sürecinde çeşitli kurumlarda staj yaptı, araştırma projelerinde gönüllü olarak çalıştı. Yüksek lisans kapsamında Bilişsel Davranışçı Terapi ile danışan görerek süpervizyon aldı. TÜRBAD’ın düzenlemiş olduğu Kabul-Kararlılık (ACT) Temel Eğitimi’ne ve süpervizyonuna katıldı. Ayrıca, daha bütüncül bir perspektif kazanmak amacıyla A’N Psikoloji’nin düzenlediği Psikoterapi Okulu’na katıldı. Çiftlerle çalışmak için Psikoloji İstanbul’un düzenlediği Gottman Çift Terapisi eğitimini (1. Düzey) aldı. Danışanlarına aldığı eğitimler ve edindiği tecrübeler ile destek olmaya devam ediyor.

Sertifikalar

Bütüncül Psikoterapi Eğitimi – A’N Psikoloji (288 saat teorik eğitim, 96 saat süpervizyon)

Kabul ve Kararlılık Terapisi Eğitimi- Bağlamsal Bilimler Enstitüsü (2022)

Gottman Çift Terapisi I. Düzey- Psikoloji İstanbul

Uyguladığı Terapi Ekolleri

Gottman Çift Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Kabul ve Kararlılık Terapisi

Çalışma Alanları

Yetişkin Terapisi