Zeynep Betül Topçu

Ege Üniversitesi Psikoloji bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuş; Maltepe Üniversitesi Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Yüksek lisans kapsamında Dr. Öğr. Üyesi Kuntay Arcan’ dan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi ve yine aynı ekolde süpervizyon almıştır. Psikoterapi uygulamalarını ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi ekolüne bağlı olarak yürütmektedir. Bilinçli farkındalık ve sanat terapisi uygulamalarını; ayrıca danışanın ihtiyacına göre EMDR terapisini sürece dahil etmektedir. Türk Psikologlar Derneği ve EMDR Türkiye Derneği üyesidir. EMDR Travma İyileştirme Grubu (TİG) ve Afet Psikososyal Destek Platformu (APDEP) bünyesinde gönüllü ruh sağlığı uzmanı olarak yer almaktadır. Aynı zamanda kendi psikoterapi sürecine ve Dr. Öğr. Üyesi Kuntay Arcan’ dan bireysel süpervizyon almaya devam etmektedir. Yetişkin danışanlara çevrimiçi ve yüzyüze psikoterapi hizmeti vermektedir. İstanbul Balat’ta Kartela Psikoloji ve Eğitim Merkezi’nde; ayrıca Ümraniye ve Üsküdar’da çeşitli ofislerde danışan görmektedir.

Sertifikalar;

 • EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. & 2. Düzey Eğitimi, Emre Konuk, Davranış Bilimleri Enstitüsü
 • Duygu Tiryakiliği, Patricia Zurita, ACT Türkiye
 • Mükemmeliyetçiliğin Acısına Mükemmel Çözüm, Patricia Zurita, ACT Türkiye
 • 16. Dönem Etik Lider Akademisi, Etik Değerler Merkezi Derneği
 • Bireysel Terapide Mindfulness, Zümra Atalay, Mindfulness Institute
 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi, Itır Tarı Cömert, Psikoloji Akademisi
 • Cinsel Terapi Uygulayıcı Eğitimi, Serap Güngör, Üsküdar Üniversitesi
 • Ölüm ve Yas Psikolojisi, Hakan Ertufan, Kim Psikoloji
 • Hasta ve Yakını Psikolojisi, Hakan Ertufan, KimPsikoloji
 • Yas Danışmanlığı, Nevin Dölek, Kim Psikoloji
 • Psikolojik İlk Yardım Eğitimi, Mert Akcanbaş, Kim Psikoloji
 • Klinik Uygulamada Sanat Terapisi Uygulayıcı Eğitimi, Volkan Demir
 • Sanat Terapisi Eğitimi, M.Gülsüm Türkeli, İstanbul Üniversitesi

Ekoller;

Bilişsel Davranışçı Terapi

EMDR